2017 FIRA RoboWorld Cup

HuroCup

Keep Your Team Number for paying registration fee.

Team Number Team Name Affiliation Coach Teammate Paid
FIRA_1 NKFUST IR NKFUST Kuo Yang Tu ZI XUAN LI
CHE PING HUNG
HONG YU LIN
PO CHIEN HSIAO
FIRA_4 ZSTT_Adult NTNU(Taiwan), HNINE(Republic of Korea) Jaesik Jeong Jeehyun Yang
Youngsup Oh
FIRA_5 ZSTT_Kid NTNU(Taiwan), HNINE(Republic of Korea) Jaesik Jeong Jeehyun Yang
Youngsup Oh
FIRA_7 CYME ChinYI University of Technology JUN-JYH CHIU YU-TING WANG
EN-YING JIANG
YU-LING LIN
PEI-JUN JIN
YUAN-SHENG XIAO
QI-LUN LUO