HuroCup(Small)

隊伍編號 學校 隊伍名稱 選手 指導老師 報名費
1 逢甲大學 FCU-CTSP
林 O 彥
温 O 亘
黃 O 嶸
周 O 軒
鍾 O 修
劉 O 潤
郭 O 恩 已繳費
17 銘傳大學 MCU2
卓 O 愷
阮 O 宸
黃 O 俊
鄭 O
賴 O 育
江 O 盈 已繳費
18 銘傳大學 MCU1
陳 O 承
林 O 禹
蔡 O 廷
邱 O 傑
王 O 祺
劉 O 儒
江 O 盈 已繳費
24 國立勤益科技大學 海神
洪 O 聖
巫 O 峰
邱 O 智 已繳費
34 淡江大學 TKU1
連 O 睿
趙 O 賢
蔡 O 霖
陳 O 全
廖 O 晴
劉 O 誠 已繳費
36 淡江大學 TKU2
李 O 晏
吳 O 鴻
賴 O 中
王 O 欽
林 O 仲
劉 O 誠 已繳費
38 淡江大學 TKU3
張 O 尉
張 O 彬
張 O 傑
劉 O 辰
王 O 淳
翁 O 昌 已繳費
39 淡江大學 TKU4
張 O 皓
魏 O 軒
張 O 睿
賴 O 宇
張 O 豪
翁 O 昌 已繳費
42 淡江大學 TKU5
黃 O 賢
李 O 陞
劉 O 源
羅 O 翰
魏 O 昇
翁 O 昌 已繳費
43 淡江大學 TKU6
黃 O 偉
林 O 維
趙 O 皓
呂 O 宸
賴 O 凡
劉 O 誠 已繳費
44 淡江大學 TKU7
林 O 彣
熊 O
梁 O 瑋
王 O 一
王 O 志
劉 O 誠 已繳費
92 國立勤益科技大學 都市風格
張 O 凱
陳 O 皓
李 O 穎
邱 O 智 已繳費
164 國立臺灣師範大學 乖乖
許 O 菡
姜 O 開 已繳費
165 國立臺灣師範大學 浣熊家族
賴 O 廷
宋 O 廷
蘇 O 涵
麥 O 亨寧 已繳費
166 國立台灣師範大學 我愛許哲菡
廖 O 陞
包 O 奇 已繳費